×

Budownictwo ekologiczne

Budownictwo ekologiczne i pasywne

Promowanie zastosowania technologii pasywnych w budownictwie to jedna z inicjatyw Fundacji „Twoja droga rozwoju”. Dom to miejsce odpoczynku, snu, relaksu, spędzania czasu wolnego, wychowywania dzieci, przyjmowania gości jak również celebrowania życia a dzięki pasywności jest to miejsce w którym mieszkańcy poczują się komfortowo w każdej sytuacji. Technologia ta pozwala wygenerować duże oszczędności podczas budowy domu (nawet do 70 % w stosunku do domu tradycyjnego) a co kluczowe we współczesnym świecie ma ogromną wartość proekologiczną.

Niezmiernie istotny jest również fakt, że budynki stawiane z wykorzystaniem technologii pasywnej mimo upływu czasu utrzymuje swoją wartość. Trwała technologia monolityczna (na płycie fundamentowej)pozwala stawiać domy na niestabilnych terenach i obszarach z występującymi silnymi wiatrami. Budując domy pasywne ich użytkownicy pozbywają się zmartwień związanych z podwyżkami cen nośników energii.

Rozwój przedsięwzięcia jakim jest budownictwo pasywne jest zgodny z celami statutowymi fundacji jakimi są: promowanie edukacji ekologicznej, budowanie świadomości ekologicznej współistnienia z naturą i dbania o czystość wód, gleby, powietrza w miejscu zamieszkania a także prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności służącej ekologii oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań proekologicznych i technicznych w praktyce gospodarczo-budowlanej.

Planowana przez Fundację promocja budownictwa pasywnego to również wspieranie ochrony środowiska i ekologii, w szczególności poprzez prowadzenie lub wspierania badań naukowych dotyczących budownictwa energooszczędnego i pasywnego, a także edukację na temat tych dziedzin.

Realizacja założonych celów Fundacji w zakresie budownictwa pasywnego planowana jest poprzez wspieranie transferu technologii i innowacji z innych krajów, współpracę z podobnymi instytucjami w innych krajach, oraz inicjowanie i realizację programów badawczych i doradczych dotyczących ekologicznych technologii także działalność badawczą w szczególności przeprowadzanie ekspertyz, analiz i raportów.

Realizacja założonych celów Fundacji w zakresie budownictwa pasywnego planowana jest poprzez wspieranie transferu technologii i innowacji z innych krajów, współpracę z podobnymi instytucjami w innych krajach, oraz inicjowanie i realizację programów badawczych i doradczych dotyczących ekologicznych technologii także działalność badawczą w szczególności przeprowadzanie ekspertyz, analiz i raportów.